Skip to content

Polityka prywatności

Lonlogic rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym aby wiedzieć jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę stronę internetową www.lonlogic.pl i zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w sposób tutaj opisany oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Państwa prawami.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że akceptacja niniejszej Polityki prywatności nastąpiła przy pierwszym użyciu Naszej Witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Naszej Witryny.

.

 1. Definicje i interpretacje

  W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

“konto”

oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu do określonych obszarów i funkcji Naszej Witryny i/lub korzystania z nich;

“Cookie”

oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez Naszą Witrynę podczas odwiedzania niektórych części Naszej Witryny i/lub podczas korzystania z niektórych funkcji Naszej Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez Witrynę są określone w Części 14 poniżej; oraz

“Przepisy Cookie”

oznacza odpowiednie części Polityki Prywatności i Komunikacji Elektronicznej;

 1. Informacje o nas

  Nasza Witryna jest własnością i jest zarządzana przez firmę Lonlogic Ltd, zarejestrowaną w Anglii pod numerem firmy 08359959.

  Adres:  Innovation Centre And Business Base, 110 Butterfield, Great Marlings, Luton LU2 8DL, Wielka Brytania

  Numer VAT: GB182916093

  Adres e-mail: info@lonlogic.com .

  Numer telefonu: +44 (0) 20 3397 9832

  Lonlogic Ltd jest zarejestrowana w Biurze Komisarza ds. Informacji pod numerem rejestracyjnym ZA364154.

 1. Co obejmuje niniejsza polityka?

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania z Naszej Witryny. Nasza Witryna może zawierać linki do innych witryn. Pamiętaj, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Twoich danych przez inne witryny i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 1. Co to są dane osobowe?

  Dane osobowe są zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) („RODO”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora”.

  Dane osobowe to w uproszczeniu wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają Twoją identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory internetowe.

 1. Jakie są moje prawa?

  Zgodnie z RODO masz następujące prawa, których przestrzeganie zawsze będziemy starać się przestrzegać:

  Prawo do bycia poinformowanym o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystko, co musisz wiedzieć, ale zawsze możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania, korzystając z danych zawartych w części 15.

  Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy. W części 13 dowiesz się, jak to zrobić.
  Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas są niedokładne lub niekompletne. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych zawartych w części 15.
  Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo żądania od nas usunięcia lub innego dysponowania swoimi danymi osobowymi, które posiadamy. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych zawartych w części 15.
  Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonym celu lub celach.
  Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli przekazałeś nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy, a dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych do ponownego -w wielu przypadkach używać z inną usługą lub firmą.
  Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. Nie wykorzystujemy w ten sposób Twoich danych osobowych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z Twoich danych osobowych lub korzystania z Twoich praw, jak opisano powyżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w Części 15.

  Więcej informacji na temat swoich praw można również uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji lub w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich.

  Jeśli masz powód do skargi na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji.

 1. Jakie dane zbieramy?

  W zależności od tego, jak korzystasz z Naszej Witryny, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie następujące dane osobowe i nieosobowe (proszę również zapoznać się z Częścią 14 dotyczącą korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii:

  Nazwa;
  Data urodzenia;
  Płeć;
  Adres zamieszkania;
  adres e-mail;
  Numer telefonu;
  Nazwa firmy;
  Stanowisko;
  Zawód;
  Informacje o płatności;
  Informacje o Twoich preferencjach i zainteresowaniach;
  Adres IP;
  typ i wersja przeglądarki internetowej;
  System operacyjny;
  Lista adresów URL rozpoczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności w Naszej Witrynie oraz witryny, z której wychodzisz;

 1. Jak wykorzystujesz moje dane osobowe?

  Zgodnie z RODO zawsze musimy mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Może to wynikać z tego, że dane są niezbędne do wykonania umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych lub dlatego, że ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

  Udostępnianie i zarządzanie Twoim Kontem;
  Zapewnianie i zarządzanie dostępem do Naszej Witryny;
  Personalizowania i dostosowywania Twojego doświadczenia w naszej Witrynie;
  Dostarczanie Ci naszych produktów i usług. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia z Tobą umowy.
  Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów i usług dla Ciebie.
  Komunikowanie się z tobą. Może to obejmować odpowiadanie na e-maile lub telefony od Ciebie.
  Dostarczanie Ci informacji e-mailem, na które wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie).
  Analizowanie korzystania przez Ciebie z Naszej Witryny i zbieranie opinii, aby umożliwić nam ciągłe doskonalenie Naszej Witryny i komfortu użytkowania.

  Za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, co może obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail i/lub telefon i/lub SMS-y i/lub pocztę z informacjami, wiadomościami i ofertami na nasze produkty i usługi. Nie będziesz otrzymywać żadnych niezgodnych z prawem materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy pracować nad pełną ochroną Twoich praw i przestrzeganiem naszych zobowiązań wynikających z RODO oraz Rozporządzenia o prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., a Ty zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji.

 1. Jak długo będziesz przechowywać moje dane osobowe?

  Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle przyczyn, dla których zostały zebrane po raz pierwszy.

 1. Jak i gdzie przechowujesz lub przekazujesz moje dane osobowe?

  Możemy przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Są one znane jako „kraje trzecie” i mogą nie mieć tak silnych przepisów o ochronie danych, jak te w Wielkiej Brytanii i/lub EOG. Oznacza to, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są traktowane tak samo bezpiecznie i bezpiecznie, jak w Wielkiej Brytanii i zgodnie z RODO, w następujący sposób.

 1. Czy udostępniasz moje dane osobowe?

  Czasami możemy zawierać umowy z następującymi podmiotami zewnętrznymi w celu dostarczenia określonych produktów i/lub usług. Mogą to być przetwarzanie płatności, dostawa i marketing. W niektórych przypadkach te osoby trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

 • Stripe
 • HubSpot
 • HelloSign/DropboxSign
 • Google, Facebook, Linked, AdRoll

Jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych są wymagane przez stronę trzecią, jak opisano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej wynikającymi z prawa, jak opisano powyżej w Części 9.

 1. Jak mogę kontrolować moje dane osobowe?

  1. Oprócz praw przysługujących Ci na mocy RODO, określonych w Części 5, gdy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem Naszej Witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z Twoich danych osobowych. W szczególności staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych e-mailach.
  2. Możesz również chcieć zarejestrować się do jednej lub więcej usług preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: Usługa preferencji telefonicznych („TPS”), Usługa preferencji telefonicznych dla firm („CTPS”) oraz Usługa preferencji pocztowych („ MPS”). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywania niechcianych materiałów marketingowych. Pamiętaj jednak, że te usługi nie uniemożliwią Ci otrzymywania komunikatów marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.
 1. Czy mogę nie ujawniac informacji?

  Możesz uzyskać dostęp do naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w celu korzystania ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w Naszej Witrynie może być konieczne przesłanie lub zezwolenie na gromadzenie określonych danych.

  Możesz ograniczyć nasze korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią 14 naszych zasad dotyczących plików cookie

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

  Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, możesz poprosić nas o szczegóły tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Nazywa się to „żądaniem dostępu do tematu”.

  Wszystkie wnioski o dostęp do tematu należy składać na piśmie i przesyłać na adresy e-mail lub adresy pocztowe wskazane w Części 15.

  Zwykle nie ma żadnej opłaty za wniosek o dostęp do tematu. Jeśli Twoja prośba jest „ewidentnie bezpodstawna lub nadmierna” (na przykład, jeśli składasz powtarzające się prośby), może zostać naliczona opłata na pokrycie naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

  Odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp do tematu w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Zwykle staramy się w tym czasie udzielić pełnej odpowiedzi, w tym kopii Twoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli Twoja prośba jest bardziej złożona, może być potrzebne więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania przez nas Twojej prośby. Będziesz na bieżąco informowany o naszych postępach.

 1. Jak korzystasz z plików cookie?

  Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z Naszej Witryny oraz świadczyć i ulepszać nasze usługi. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki, aby zapewnić ochronę i poszanowanie Twojej prywatności i danych osobowych przez cały czas.

  Wszystkie pliki cookie używane przez i na naszej stronie są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie.

  Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na Twoim komputerze lub urządzeniu, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz nam zapewnienie Ci jak najlepszych doświadczeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

  Własne pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu.

  Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google Analytics i HubSpot oraz firm Google, Facebook i Linkedin do celów marketingowych. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 1. Jak się z Tobą skontaktować?

  Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi i ochroną danych, w tym w celu złożenia wniosku o dostęp do podmiotu, użyj następujących danych:

  Adres e-mail: info@lonlogic.com .

  Adres pocztowy: Lonlogic Ltd, Innovation Centre And Business Base, 110 Butterfield, Great Marlings, Luton LU2 8DL, United Kingdom

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

  Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany prowadzonej przez nas działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

  Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Naszej Witrynie i zostanie uznane za akceptację warunków Polityki prywatności przy pierwszym użyciu Naszej Witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.